معاونت آموزشی ، تحقیقاتی و دانشجویی ، فرهنگی

منوی معاونت

پیوندها

تنها برای مدیران قابل نمایش است
کارگاه مهارت های ارتباطی و اصول تعامل و همکاری در محل کار
1399/08/03
قابل توجه اعضای محترم هیات علمی در راستای توانمند سازی اعضای هیات علمی در حیطه توسعه فردی و اجتماعی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پ...
ادامه مطلب 1399/08/03
 
کارگاه مجازی پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان استعداد درخشان
1399/07/19
قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان کارگاه مجازی پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان استعداد درخشان روز دوشنبه مورخ 99/7/21 راس ساعت 12 توسط ...
ادامه مطلب 1399/07/19
 
اعلام زمان و محل برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری در سال 1400
1399/06/22
به استناد نامه شماره 7656/60/د/99 مورخ 99/06/16 مدیریت محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و در ر...
ادامه مطلب 1399/06/22
 
کارگاه آموزشی
1399/06/22
در راستای توانمند سازی اعضای محترم هیأت علمی و آشنایی آنان با قوانین و مقررات استخدامی ،کارگاه آموزشی در این زمینه در تاریخ 99/06/23 در سا...
ادامه مطلب 1399/06/22
 
نخستین دوره کشوری مهارت های آموزشی پایه ویژه اعضای محترم هیأت علمی
1399/06/22
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد نخستین دوره کشوری مهارت های آموزشی پایه ویژه اعضای هیأت علمی و ع...
ادامه مطلب 1399/06/22
 
کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیک
1399/06/06
در راستای توانمند سازی اعضای محترم هیأت علمی جهت آموزش مجازی ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی معاونت آموزشی دانشکده اقدام به برگزاری...
ادامه مطلب 1399/06/06
 
پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی
1399/04/24
دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،از بین اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ،دانشجویان دکترای حرف...
ادامه مطلب 1399/04/24
 
پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی
1399/04/24
گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری دانشکده مجازی از بین اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ،دا...
ادامه مطلب 1399/04/24