معاونت آموزشی ، تحقیقاتی و دانشجویی ، فرهنگی

منوی معاونت

پیوندها

تنها برای مدیران قابل نمایش است
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) بهبهان، در اعتباربخشی سال۱۳۹۹ رتبه کامل اعتباربخشی را بدست آورد.
1400/04/13
اعتبار بخشی کیفیت آموزش با محوریت بررسی فعالیت های مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه های کشور طی سال های ۹۶ تا ۹۹ بر اساس   ۱۱۰شا...
ادامه مطلب 1400/04/13
 
 تابستان 1400
1400/03/26
اطلاعیه با سلام بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی رسانده می شود برای تابستان 1400 در دانشگاه علوم پزشکی مجازی ترم تابستانی ارا...
ادامه مطلب 1400/03/26
 
وبینار غلبه بر اهمال کاری تحصیلی
1400/03/19
قابل توجه دانشجویان محترم استعداد درخشان و اعضای محترم کمیته دانشجویی می رساند: کارگاه مجازی " غلبه بر اهمال کاری تحصیلی" روز پنج شنبه...
ادامه مطلب 1400/03/19
 
نشست وبیناری بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشجویان
1400/03/19
کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش برگزار می کند : نشست وبیناری بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشجویان با حضور مسئولین محت...
ادامه مطلب 1400/03/19
 
اولین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری دانشکده علوم پزشکی بهبهان
1400/02/20
نخستین جشنواره آموزشی شهید مطهری با حضور ریاست محترم دانشکده دکتر رمضان احدی، معاونت آموزش،تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دکتر محمد صباغان، مدیر...
ادامه مطلب 1400/02/20
 
کارگاه طراحی آموزشی در یادگیری ترکیبی
1400/02/20
مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی بهبهان به مناسبت هفته آموزش کارگاه طراحی آموزشی در یادگیری ترکیبی را  در روز چهارشنبه م...
ادامه مطلب 1400/02/20
 
کارگاه دانش پژوهی
1400/02/20
دانشکده علوم پزشکی بهبهان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مناسبت هفته آموزش کارگاه دانش پژوهی را در روز دوشنبه مورخ 20 اردیبهشت ماه ...
ادامه مطلب 1400/02/20
 
اولین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری
1400/02/15
اولین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری دانشکده علوم پزشکی بهبهان در روز یکشنبه مورخ 19/02/1400  ساعت 10الی 12به صورت وبینار برگزار می گردد. ...
ادامه مطلب 1400/02/15