معاونت آموزشی ، تحقیقاتی و دانشجویی ، فرهنگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

CV

ایمیل

1

علی ویسی

دکتری تخصصی فیزیولوژی

استادیار

CV

veisi-a@ajums.ac.ir

2

راحله طبری جویباری

فیزیک پزشکی

مربی

CV

r.tabari@gmail.com

3

سحر باهری

آناتومی

مربی

CV

s.baheri.92@gmail.com

4

بهروز رسولی

فیزیک پزشکی

مربی

CV

rasuli-b@ajums.ac.ir

5

مظفر ناصر پور

فیزیک پزشکی

استادیار

CV

naserpour1983@gmail.com

6

زهرا هاشمی

بهداشت حرفه ای

مربی

CV

z_hashemi26@yahoo.com

7

سیده لیلا دهقانی

اپیدمیولوژی

مربی

CV

dehganil@yahoo.com

8

سیده سحر حسینی

اپیدمیولوژی

مربی

CV

sahar.h133@gmail.com

9

وحید زارع زاده

بیوشیمی بالینی

مربی

CV

zarezade-v@ajums.ac.ir

10

فخری دخت اکبری

پرستاری داخلی- جراحی

مربی

CV

fdakbari@gmail.com

11

حمیده فقهی

پرستاری داخلی- جراحی

مربی

CV

feghhi.hamide@gmail.com

12

نسرین خیبر

پرستاری سلامت جامعه

مربی

CV

nas.kheibar@gmail.com

13

گلاویژ برزگر

مهندسی بهداشت محیط

مربی

CV

barzegar-g@ajums.ac.ir

14

معصومه علیدوستی شهرکی

آموزش بهداشت

مربی

CV

masoumeh1359@gmail.com

15

احمد بدیعی نژاد

مهندسی بهداشت محیط

مربی

CV

ahmadbadee72@gmail.com

16

زینب بابلی

مهندسی بهداشت محیط

مربی

CV

baboli-z@ajums.ac.ir

17

نسرین اسدی

بهداشت حرفه ای

مربی

CV

asadi_n238@yahoo.com

18

سحر محمدی

فیزیک پزشکی

مربی

CV

19

معصومه خدری

دکترای فوق تخصصی بالینی گوارش و کبد بالغین

استادیار

CV

khedrimasoumed@gmail.com

20

طیبه  عرب زاده

اتاق عمل

مربی

CV

21

لیلا امیرمحسنی

پرستاری داخلی- جراحی

مربی

CV

leilaamirmohseni@yahoo.com

22

مجتبی حقیقت

بهداشت حرفه ای

مربی

CV

Haghighat-m@ajums.ac.ir

23

ایمان پارسه

دکتری تخصصی بهداشت محیط

استادیار

CV

iparseh97@gmail.com

24

الهام نژادصادقی

دکتری تخصصی آموزش بهداشت

استادیار

CV

 

25

رویا قنواتی

دکتری باکتری شناسی پزشکی

استادیار

CV

 

26

زینب شجیرات

ارشد انفورماتیک پزشکی

مربی

CV

Zeinab.shajirat@gmail.com

27

محمد صباغان

دکتری تخصصی انگل شناسی

استادیار

CV

mohamadsabaghan1986@yahoo.com

28

امید آزادبخت

کارشناس ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

مربی

CV

omidazadbakht68@gmail.com

29 مصطفی معظم فرد اتاق عمل   Cv  
30 مرضیه پشم فروش فارماکولوژی   cv  
31 حمیده آقائی نژاد کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون
 
  cv h.aghaie15@gmail.com
 
32 ندا نام نیک
دکتری فیزیوتراپی
  cv neda.pt67@gmail.com
33 روژان فیضی کمره
مهندسی بهداشت محیط 
  cv
rozhanfeizi@gmail.com
34 عظیمه قربانیان دکتری مدیریت خدمات بهداشتی استادیار CV azimehghorbanian@gmail.com
35 طوبی نریمانی ارشد آمار زیستی مربی CV narimani20167@gmail.com
36 زینت شاکری فوق تخصص بیماری های کودکان استادیار CV  
37 محسن اثنی عشری فوق تخصص بیماری های تنفسی استادیار CV  
38 شهرام زارعی بهنجانی فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم (بزرگسالان) استادیار CV  
39 سارا سلامت دکتری فیزیوتراپی استادیار CV  
40 حمید بهروج دکتری بیوشیمی بالینی استادیار CV  
41 روح اله خارا دکتری مدیریت اطلاعات بهداشتی  استادیار CV  
42 داریوش دیده دار دکتری فیزیوتراپی استادیار CV