معاونت آموزشی ، تحقیقاتی و دانشجویی ، فرهنگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

CV

ایمیل

1

علی ویسی

دکتری تخصصی فیزیولوژی

استادیار

CV

veisi-a@ajums.ac.ir

2

راحله طبری جویباری

فیزیک پزشکی

مربی

CV

r.tabari@gmail.com

3

سحر باهری

آناتومی

مربی

CV

s.baheri.92@gmail.com

4

بهروز رسولی

فیزیک پزشکی

مربی

CV

rasuli-b@ajums.ac.ir

5

مظفر ناصر پور

فیزیک پزشکی

استادیار

CV

naserpour1983@gmail.com

6

زهرا هاشمی

بهداشت حرفه ای

مربی

CV

z_hashemi26@yahoo.com

7

سیده لیلا دهقانی

اپیدمیولوژی

مربی

CV

dehganil@yahoo.com

8

سیده سحر حسینی

اپیدمیولوژی

مربی

CV

sahar.h133@gmail.com

9

وحید زارع زاده

بیوشیمی بالینی

مربی

CV

zarezade-v@ajums.ac.ir

10

فخری دخت اکبری

پرستاری داخلی- جراحی

مربی

CV

fdakbari@gmail.com

11

حمیده فقهی

پرستاری داخلی- جراحی

مربی

CV

feghhi.hamide@gmail.com

12

نسرین خیبر

پرستاری سلامت جامعه

مربی

CV

nas.kheibar@gmail.com

13

گلاویژ برزگر

مهندسی بهداشت محیط

مربی

CV

barzegar-g@ajums.ac.ir

14

معصومه علیدوستی شهرکی

آموزش بهداشت

مربی

CV

masoumeh1359@gmail.com

15

احمد بدیعی نژاد

مهندسی بهداشت محیط

مربی

CV

ahmadbadee72@gmail.com

16

زینب بابلی

مهندسی بهداشت محیط

مربی

CV

baboli-z@ajums.ac.ir

17

نسرین اسدی

بهداشت حرفه ای

مربی

CV

asadi_n238@yahoo.com

18

غلامرضا بادفر

دکترای فوق تخصصی بالینی طب نوزادی و پیرامون تولد

استادیار

CV

gh_badfar@yahoo.com

19

معصومه خدری

دکترای فوق تخصصی بالینی گوارش و کبد بالغین

استادیار

CV

khedrimasoumed@gmail.com

20

ژاله حسین زاده

دکترای فوق تخصصی بالینی طب نوزادی و پیرامون تولد

استادیار

CV

zhaleh99@gmail.com

21

لیلا امیرمحسنی

پرستاری داخلی- جراحی

مربی

CV

leilaamirmohseni@yahoo.com

22

مجتبی حقیقت

بهداشت حرفه ای

مربی

CV

Haghighat-m@ajums.ac.ir

23

ایمان پارسه

دکتری تخصصی بهداشت محیط

استادیار

CV

iparseh97@gmail.com

24

الهام نژادصادقی

دکتری تخصصی آموزش بهداشت

استادیار

CV

 

25

سید نورالدین حسینی گوشه

 

 

CV

 

26

زینب شجیرات

ارشد انفورماتیک پزشکی

مربی

CV

Zeinab.shajirat@gmail.com

27

محمد صباغان

دکتری تخصصی انگل شناسی

استادیار

CV

mohamadsabaghan1986@yahoo.com

28

امید آزادبخت

کارشناس ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

مربی

CV

omidazadbakht68@gmail.com

29 مصطفی معظم فرد اتاق عمل   Cv  
30 مرضیه پشم فروش فارماکولوژی   cv