فراخوان مرحله اول تهیه کتب مرجع در زمینه 
1-    توسعه ودانش مرتبط با سلامت محی...

فراخوان مرحله اول کتب مرجع

فراخوان مرحله اول تهیه کتب مرجع در زمینه 1-    توسعه ودانش مرتبط با سلامت محیط زیست 2-    توسعه علوم زیست محیطی با تاکید بر حفظ اکوسیست...
1397/10/01 | خ آغاجری | | اطلاعیه،اطلاعیه،صفحه اصلی | 1239 | 0 نظر | print | |

فراخوان مرحله اول تهیه کتب مرجع در زمینه
1-    توسعه ودانش مرتبط با سلامت محیط زیست
2-    توسعه علوم زیست محیطی با تاکید بر حفظ اکوسیستم های آبی
وب سایت:http://esd.tbzmed.ac.ir
آدرس پست الکترونیک: esd@tbzmed.ac.ir

 

فایل/فایل های پیوست
فایل های پیوست
پیوست1
فرم
نویسنده
خ آغاجری

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خ آغاجری

  نظرات

نظری وجود ندارد.