دانشگاه علوم پزشکی اراک اقدام به  برگزاری همایش کشوری مجازی

همایش کشوری مجازی برنامه ریزی درسی در آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی اراک اقدام به  برگزاری همایش کشوری مجازی " برنامه ریزی درسی در آموزش علوم پزشکی " در تاریخ 25 دی ماه 1397 نموده است . ل...
1397/10/17 | خ آغاجری | | صفحه اصلی | 1255 | 0 نظر | print | |

دانشگاه علوم پزشکی اراک اقدام به  برگزاری همایش کشوری مجازی " برنامه ریزی درسی در آموزش علوم پزشکی " در تاریخ 25 دی ماه 1397 نموده است . لذا اعضای محترم هیأت علمی دانشکده می توانند به صورت مجازی در این همایش شرکت کنند . بدیهی است دریافت گواهی امتیاز آموزش مداوم منوط به تأیید مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده می باشد.

همایش کشوری مجازی برنامه ریزی درسی در آموزش علوم پزشکی
همایش کشوری مجازی برنامه ریزی درسی در آموزش علوم پزشکی

فایل/فایل های پیوست
نویسنده
خ آغاجری

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خ آغاجری

  نظرات

نظری وجود ندارد.