در راستای ترغیب اعضای محترم هیأت علمی به انجام پژوهش در طرحهای آموزشی کارگاه آ...

برگزاری کارگاه آموزشی پژوهش در آموزش

در راستای ترغیب اعضای محترم هیأت علمی به انجام پژوهش در طرحهای آموزشی کارگاه آموزشی " پژوهش در آموزش " در تاریخ 24/11/97 راس ساعت 9 ...
1397/11/21 | خ آغاجری | | اطلاعیه،اطلاعیه،صفحه اصلی | 1469 | 0 نظر | print | |

در راستای ترغیب اعضای محترم هیأت علمی به انجام پژوهش در طرحهای آموزشی کارگاه آموزشی "پژوهش در آموزش" در تاریخ 24/11/97 راس ساعت 9 صبح در محل مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده پیراپزشکی برگزار می گردد. هدف از برگزاری این کارگاه ارتقاء توانمندی اعضای محترم هیأت علمی  و استفاده از نتایج تحقیقات آموزشی برای تصمیم گیریهای آموزشی دانشکده می باشد.

مدرّس: جناب آقای دکتر رحیم

نویسنده
خ آغاجری

b.bagdeli@yahoo.vom
*******

خ آغاجری

  نظرات

نظری وجود ندارد.