بر حسب مجوز دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی و بهداشت، دانش آموختگان رتبه ا...

کارشناسی ارشد بدون آزمون برای دانش آموختگان رتبه اول رشته بهداشت عمومی

بر حسب مجوز دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی و بهداشت، دانش آموختگان رتبه اول رشته بهداشت عمومی می توانند از شرایط بدون آزمون برای کارش...
1398/02/11 | خ آغاجری | | اطلاعیه،اطلاعیه،صفحه اصلی | 824 | 0 نظر | print | |

بر حسب مجوز دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی و بهداشت، دانش آموختگان رتبه اول رشته بهداشت عمومی می توانند از شرایط بدون آزمون برای کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت استفاده نمایند.

نویسنده
خ آغاجری

b.bagdeli@yahoo.vom
*******

خ آغاجری

  نظرات

نظری وجود ندارد.