در راستای توانمند سازی اعضای محترم هیأت علمی و آشنایی آنان با قوانین و مقررات ...

کارگاه آموزشی

در راستای توانمند سازی اعضای محترم هیأت علمی و آشنایی آنان با قوانین و مقررات استخدامی ،کارگاه آموزشی در این زمینه در تاریخ 99/06/23 در سا...
1399/06/22 | خانم رفیعی | | مرکز مطالعات،صفحه معاونت آموزشی | 45 | 0 نظر | print | |

در راستای توانمند سازی اعضای محترم هیأت علمی و آشنایی آنان با قوانین و مقررات استخدامی ،کارگاه آموزشی در این زمینه در تاریخ 99/06/23 در سالن آمفی تئاتر دانشکده پیراپزشکی برگزار می شود.

نویسنده
خانم رفیعی

aghajarizahra@ymail.com
*******

خانم رفیعی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو