قابل توجه اعضای محترم هیات علمی 

 در راستای توانمند سازی اعضای هیات علمی در ...

کارگاه مهارت های ارتباطی و اصول تعامل و همکاری در محل کار

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی در راستای توانمند سازی اعضای هیات علمی در حیطه توسعه فردی و اجتماعی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پ...
1399/08/03 | خانم رفیعی | | اطلاعیه،اطلاعیه،مرکز مطالعات،صفحه معاونت آموزشی | 29 | 0 نظر | print | |

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی

در راستای توانمند سازی اعضای هیات علمی در حیطه توسعه فردی و اجتماعی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده اقدام به برگزاری کارگاه با عنوان " مهارت های ارتباطی و اصول تعامل و همکاری در محیط کار" نموده است.

مدرس: دکتر پاکروان نژادزمان

کارگاه : دوشنبه 5 آبان ماه1399

مکان: EDC دانشکده پیراپزشکی

 

 

نویسنده
خانم رفیعی

aghajarizahra@ymail.com
*******

خانم رفیعی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو