اطلاعیه  

 با سلام 

 بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی رسانده می شود بر...

تابستان 1400

اطلاعیه با سلام بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی رسانده می شود برای تابستان 1400 در دانشگاه علوم پزشکی مجازی ترم تابستانی ارا...
1400/03/26 | خانم آقاجری | | اطلاعیه،اطلاعیه،صفحه معاونت آموزشی | 71 | 0 نظر | print | |

اطلاعیه

با سلام

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی رسانده می شود برای تابستان 1400 در دانشگاه علوم پزشکی مجازی ترم تابستانی ارائه می گردد.( لیست دروس و رشته ها پیوست می باشد)

 

زمان ثبت نام: 20/03/1400 لغایت 31/03/1400

 

نویسنده
خانم آقاجری

aghajarizahra@ymail.com
*******

خانم آقاجری

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو