معاونت آموزشی ، تحقیقاتی و دانشجویی ، فرهنگی

معاونت آموزش و تحقیقات

جناب آقای دکتر محمد صباغان

پست الکترونیک:

شماره تماس مدیریت: 52722014 061

آدرس پستی :  بهبهان میدان شهید محسنی فرهنگسرای بهبهانیان ساختمان آموزشی شماره 2 دانشکده علوم پزشکی بهبهان معاونت آموزشی ، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

کد پستی: 6361796819  تلفن : 52722014 _061

دورنگار: 52722014  061

اهداف معاونت آموزشی

معاونت آموزش و تحقیقات دانشکده مصم است با اتکاء به اساتید، کارکنان و دانشجویان متعهد و نوآور در محیطی شاداب و پویا و با بهره مندی از فن آوری های نوین، ضمن توسعه مرزهای دانش تحقق آموزش پاسخگو و عدالت محور و نهادینه سازی اخلاق حرفه ای افرادی دانا، توانمند، فراگیر، مادام العمر و متخلق به اخلاق که توانایی رهبری برای حفظ و ارتقاء سلامت جامعه را داشته باشند تربیت نماید. معاونت آموزش و تحقیقات در این راستا با تاکید بر ارزشهای اسلامی و انسانی از جمله حفظ کرامت انسانی، رعایت عدالت اجتماعی، تعالی آموزشی، تامین فرصت های برابر آموزشی، کار گروهی و                      و همکاری بین رشته ای در راستای ایجاد بستر های لازم برای ارتقاء کمی و کیفی آموزش در حوزه ی سلامت، گام بر می دارد.

شرح وظایف معاونت آموزش و تحقیقات:

1- برنامه ریزی، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزش و تحقیقات و ارایه خط مشی سیاست های آموزشی به هیأت رئیسه دانشکده و نظارت بر حسن اجرای آنها پس از تصویب

2- بررسی و اظهارنظر در خصوص راه اندازی رشته های جدید غیرمصوب و ارائه پیشنهادات لازم به شورای عالی برنامه ریزی برای تصویب آنها

3- برنامه ریزی برای دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان به منظور استفاده هرچه بهتر از آیین نامه مربوط

4- تشکیل شورای آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشکده و تهیه دستور جلسات و ابلاغ مصوبات جهت اجرا

5- تشکیل کمیسیون نقل وانتقالات دانشکده و تهیه دستور جلسات و صورتجلسات آن

6- نظارت بر دایره امتحانات دانشکده و نظارت بر برگزاری صحیح و سالم امتحانات

7- برقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی در داخل کشور به منظور انجام مبادلات دانشجویی و آموزشی و همچنین دانش آموختگان

8- انجام امور مربوط به آزمون های ارتقاء و گواهینامه تخصصی، دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی

9-  مکاتبه درخصوص دانش آموختگان به موسسات و ارگانهای دولتی و موسسات آموزشی داخل کشوربراساس مقررات آموزشی

10- بررسی کیفیت آموزشی و تحقیقاتی در دانشکده و ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف و اعلام نتیجه ارزیابی ها جهت بهبود کیفیت آموزشی

11- بررسی متون جزوه ها وکتب ارائه شده از جانب اعضای هیأت علمی به لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب و ارائه نتیجه به شورای دانشگاه

12- بررسی و تایید صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشکده که باید پس از تایید گروه آموزشی  ذی ربط از طریق رئیس دانشکده به شورای ارجاع شود

13- نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی

14- حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه، از طریق اعمال نظارت مستقیم بر کار آنها و نیز ایجاد هماهنگی بین آن واحدها

15- اصلاح روش های کیفیتی تدریس و فراهم نمودن زمینه مناسب به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری در آموزش و تحقیقات

16- استفاده از نرم افزارهای جدید و پیشرفته رایانه ای در فرآیندهای آموزشی

17- برگزاری کارگاه های آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیاز اساتید

18- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه

19- ایجاد زمینه رشد و توسعه انفورماتیک و خدمات رایانه ای امور آموزشی و تحقیقاتی جهت پیشبرد اهداف آموزشی

20- انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های درسی و تطبیق برنامه ها با نیازهای علمی پزشکی و اقتصادی کشور

21- ارتقای دانش و مهارت های اعضای محترم هیأت علمی با برگزاری کارگاه های متعدد روش تدریس، روش تحقیق، ارزشیابی، طب بالینی، TQM

22- اعزام اعضای هیأت علمی به بورس های داخل و خارج از کشور جهت تقویت بنیه علمی کادر آموزشی و اصلاح هرم مرتبه علمی اعضاء هیأت علمی دانشکده

23- برنامه ریزی و نظارت بر امور تحصیلات تکمیلی و دوره ای کوتاه مدت آموزشی دانشکده

24- برگزاری کارگاه های آموزشی جهت گروه های مختلف بالینی به منظور توسعه و بازنگری طراحی آموزش بالینی

25- دستور تهیه تقویم آموزشی دانشکده و ابلاغ آن به واحد های تابعه و تهیه برنامه آموزشی در رشته های مختلف

26- مطالعه و اتخاذ تصمیم در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و تحقیقاتی دانشکده و پیشنهاد اصول اجرایی در این زمینه

27- هدایت و نظارت بر شورای آموزشی، کمیسیون موارد خاص، ستاد شاهد و ایثارگر و شورای آموزش مداوم دانشکده

28- فعالیت در شوراهای دانشکده (هیأت رئیسه،شورای پژوهشی، و ...،) و کمیته های مختلف دانشکده

تمام وقتی اعضای هیأت علمی آموزشی و کارکنان دانشکده

29- تعیین وظایف هیأت علمی و هماهنگ ساختن زمان تدریس و تحقیق و خدمات در دانشکده

30- ایجاد و گسترش آموزش مبتنی بر تحقیق و انعطاف پذیر

31- تهیه و تدوین اجرای طرح های تربیت مدرس متناسب با نیاز

32- هدایت و نظارت و تصویب عناوین رساله های دانشجویان کارشناسی ارشد و بالاتر

33- تعریف فرایندی فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی در جهت شفاف سازی این فعالیت ها

34- راهنمایی و ارایه مشاوره به دانشجویان